Waregem Expo // 8-9-10-11 novembre 2024

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van deze website

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij door deze algemene voorwaarden gebonden is van de Gentleman’s Fair part of M.A.D. bvba. M.A.D. bvba behoudt zich het recht voor informatie gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

1. Definitie en toegang tot de algemene voorwaarden

Met de ‘website’ wordt deze website bedoeld (www.gentlemansfair.be), zoals uitgegeven door M.A.D. bvba (zie voor meer informatie, de rubriek: ‘Uitgever van de website’). Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben.

De website kan ook links naar andere websites bevatten die derden publiceren. M.A.D. bvba wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie.

Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat M.A.D. bvba op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

2. Inhoud van de website

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud.

Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie over het evenement en updates van de Gentleman’s Fair (M.A.D. bvba) en is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen.

Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot het CMS.

3. Uitgever van de website

De uitgever van de website is M.A.D bvba

M.A.D bvba
Brugsesteenweg 196
BE 8740 Pittem
BE0830.006.531

4. Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud

M.A.D. bvba heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. M.A.D. bvba kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materieel op deze website worden door de intellectuele eigendomsrechten beschermd die aan M.A.D. bvba of aan de andere entiteiten toebehoren waarmee M.A.D. bvba een licentie voor het gebruik ervan heeft (getekend, onderling akkoord of mondeling). Onder voorbehoud mag u deze website gebruiken, de informatie raadplegen en kopiëren is verboden tenzij schriftelijke toestemming door één van de bestuurders.

6. Toepasbaar recht en bevoegde rechtscolleges

In geval van conflict betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van deze algemene

voorwaarden is het Belgisch recht toepasbaar en zijn alleen de hoven en rechtbanken van Gent met afdeling Brugge bevoegd.

Gebruik en bewaring van de gegevens

Bij elk bezoek aan onze website bewaart onze webserver alleen de volgende informatie: uw IP-adres, de informatie die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld uw postadres, telefoonnummer, e-mailadres…). De gegevens die u ons op deze website bezorgt, in het kader van het verkrijgen van een ticket, communicatie via mail naar info@gentlemansfair.be & op  het contactformulier van de Gentleman’s Fair / M.A.D. bvba, worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van de bevestiging van uw ticket, het toesturen van uw ticket, het vragen van bijkomende informatie, commerciële aanbiedingen, en updates binnen de onderneming. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen met uitzondering van de bedrijven waar de bestuurders van M.A.D. bvba aandeelhouder zijn.

Zo u ons uw e-mailadres bezorgt bij uw inschrijving of aankoop van een ticket op de Gentleman’s Fair wordt dat adres enkel gebruikt om uw inschrijving en/of registratie te beheren (meer bepaald om uw inschrijving/registratie te bevestigen, om u op de hoogte te houden van de evoluties op vlak van het evenement, betaling, toesturen van uw ticket, en andere communicatie.…).

Recht van inzage, verbetering of schrapping van uw gegevens

U geniet gelijk wanneer het recht na te gaan over welke gegevens wij over u beschikken evenals het recht ze te verbeteren, bij te werken of te schrappen van de Gentleman’s Fair nieuwsbrief.

Veiligheid

Wanneer we uw gegevens op onze website ontvangen, maken wij steeds gebruik van de coderingstechnologieën die als de industriële normen binnen de IT-sector worden erkend. We hebben alle passende beveiligingsmaatregelen getroffen om u te beschermen tegen het verlies, het misbruik of het wijzigen van de informatie die we op onze website ontvangen.

Hoe kunt u onze onderneming contacteren in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

· Wenst u te reageren op een van de bovenstaande praktijken, dan kunt u contact met ons opnemen:
- via e-mail: info@gentlemansfair.be
- per brief naar bovenstaand adres
- telefonisch: +32 51 46 45 00

· Bezorgt u ons uw postadres via de website of via sociale media, dan krijgt u enkel de informatie die u hebt gevraagd, op het adres dat u ons zult hebben bezorgd.

Bent u van mening dat onze website ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals beschreven, niet in acht neemt, dan kunt u contact opnemen met het Comité van Toezicht  – de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – tel.: 02/274.48.00 – commission@privacycommission.be).

Gebruik van cookies

Door deze website te bezoeken, gaat u er automatisch mee akkoord dat Gentlemansfair.be cookies op uw pc installeert waarmee zij informatie kan verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat in uw pc wordt geplaatst en beheerd door de website die het cookie heeft geïnstalleerd. Cookies maken het mogelijk uw pc onmiddellijk te herkennen bij uw volgende bezoek aan dezelfde website.

Dankzij het gebruik van cookies kan de website tijdelijk informatie opslaan met betrekking tot debezoekers van deze website en hun bezoeken. Per bezoek kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt.

Waartoe dienen cookies?

Cookies maken het mogelijk het bezoek aan de website te personaliseren, bijvoorbeeld:

  • door de relevante navigatieparameters te tonen;
  • door de voorkeuren van de bezoekers te onthouden;
  • door de ervaring van de gebruiker van de website algemeen te verbeteren.

 

Waarom gebruikt Gentlemansfair.be cookies?

Het gebruik van cookies door gentlemansfair.be s beperkt tot de volgende doelstellingen:

  • Het gebruik van de website vergemakkelijken (onder nadere vermijden dat dezelfde gegevens telkens opnieuw moeten worden ingevuld, bijvoorbeeld bij de toegangscontrole).
  • De manier analyseren waarop de bezoekers de website gebruiken. Het cookie registreert in geen geval welke informatie een individuele bezoeker gebruikt of afdrukt.
  • Het doel bestaat erin statistische informatie te verzamelen om de werking van de website te kunnen optimaliseren.

Via de parameters van uw browser kunt u cookies weigeren en aldus hun installatie op uw harde schijf voorkomen. In dit geval kan M.A.D. bvba de optimale werking van de website niet onder alle omstandigheden garanderen.